Responsive image

Noe av vårt satsningsområde er nå levendelagring samt en viss trading av saltfisk, som betyr kjøp fra andre for videresalg. Levendefisken er i dag lokalisert på Myre, Nordvågen samt på Bjarkøy hvor fisken slaktes og pakkes. Planen framover er å ta denne slaktingen hjem til Røst.